Pseudocopaeodes eunus

Common name: Alkali Skipper