Nisoniades rubescens

Common name: Purplish-black Skipper