Satyrium favonius ontario

Common name: Northern Oak Hairstreak

Feeds on these plants: